Zoégas fortsätter jobba för hållbart odlat kaffe i Östafrika

Till pressreleaserapr 14, 2014

Zoégas är en del av Nestlé och totalt sett en av världens största uppköpare av kaffe. I över 30 år har Nestlé, där Zoégas ingår, arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor för att förbättra villkoren för kaffe-bönderna. För att säkra att vi kan fortsätta dricka kaffe i framtiden har Zoégas som vision att allt kaffe ska odlas enligt justa och hållbara principer samt vara rostat på hållbart odlade bönor i slutet av 2015.

För att skapa ett typiskt Zoégas-kaffe krävs kaffebönor av hög kvalitet från Östafrika, framförallt från Zoégas viktigaste ursprung, Kenya. Under 80 talet producerades över 128.000 ton kaffe i landet som sjunkit ner till dagens nivå på ca. 50.000 ton*. Bara en bråkdel av kaffet är hållbart odlat idag, samtidigt som efterfrågan på hållbart kaffe ökar, vilken är en stor utmaning för Zoégas.

En av anledningarna till den minskade kaffeproduktionen i Kenya är alternativa inkomstkällor som ger högre intäkter till lägre arbetsinsats, exempelvis blomodlingar. Kaffeodlarna får heller inte längre statliga stöd i utveckling av kaffeodlingar för att öka kunskapsnivån, vilket leder till låg effektivitet och
sämre avkastning. För att nå sin vision om hållbart kaffe har Zoégas startat ett eget projekt i just Kenya, i Östafrika.

"Trots att projektet i Kenya bidragit positivt för de kaffebönder som deltagit och ko-operativen certifierats enligt Rainforest Alliance** samt  inväntar 4C*** verifiering, har inte utbudet av den kvalitet Zoégas behöver ökat tillräckligt än. Vi ser därför just nu på att initiera fler projekt i Östafrika", säger Minette Rosén, Kaffeinköpare på Zoégas.

I samarbete med Sustainable Management Services (SMS) startade Zoégas i februari 2012 ett tvåårsprojekt i tre områden i Kenya. Syftet var att utbilda 8.500 bönder, varav 30% kvinnor, i hållbar kaffeodling för att hjälpa dem att öka avkastningen. För Zoégas är det viktigt att öka utbudet av hållbart odlat kaffe i regionen så att Zoégas steg för steg kan konvertera till hållbart odlade bönor i blandningarna. All utbildning har genomförts av projektpartnern, SMS, på plats. För att få böndernas förtroende har man utbildat 156 så kallade ”promoter farmers” eller föregångsodlare, som i sin tur utbildar andra kaffeodlare. Den senaste rapporten från projektet visar på goda resultat, men även utmaningar.

"Under 2012 och 2013 har SMS-organisationen i samarbete med föregångsodlarna utbildat 6.636 kaffebönder i hållbar kaffodling*. Avkastningen har i snitt gått från 1,5 kg till 3 kg per träd*. Vi ser också att projektet gjort skillnad för de bönder som deltagit. Vi har fått väldigt mycket positiv feedback från bönderna, särskilt de kvinnliga", säger Cathrine Ossborn, Marknadschef på Zoégas.

*Sustainable Management Services (Ecom trading) report Feb 2014 www.ecomtrading.com/en/sustainability/sustainability-in-coffee/selected-projects/kenya.html?&back=1

** www.rainforest-alliance.org/about/approach/company-commitments/nescafe

*** www.4c-coffeeassociation.org

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta:

Cathrine Ossborn, Marknadschef Zoégas Nestlé Sverige AB
Tele: 042-19 91 64
Mobil: 070–543 40 47
E-post: cathrine.ossborn@se.nestle.com

Marie Louise Elmgren, Informationschef Nestlé Sverige AB
Tele: 042-19 91 27
Mobil: 070-340 92 85
E-post: marielouise.elmgren@se.nestle.com