Nestlé: 4,2% tillväxt under första kvartalet – följer årsplanen

Till pressreleaserapr 15, 2014

  • Omsättning 20,8 miljarder CHF, organisk tillväxt 4,2% och RIG 2,6%
  • Tillväxten på utvecklade marknader 0,6%, tillväxtmarknader 8.5%
  • Årsplanen i linje med budget: organisk tillväxt på cirka  5%, förbättrade marginaler, och underliggande resultat per aktie i oförändrade valutor och kapitaleffektivitet

Paul Bulcke, Nestlés koncernchef: “Vår tillväxt under de första månaderna ligger helt i linje med våra förväntningar och volymutfall mer än pris. Vår fortsatta lansering av nya produkter, tillsammans med bra hantering har medverkat till en tillväxt under svåra marknads-förhållande. Vi kommer hålla uppe innovationstakten och ytterligare stärka stödet till våra varumärken. Vi bekräftar prognosen för helåret: med ökad prestanda till  andra halvåret, bättre än marknaden, med en organiskt tillväxt på cirka 5% och förbättrade marginaler samt underliggande resultat per aktie i oförändrade valutor och kapitaleffektivitet.

Vi förväntar oss att en fortsatt förstäkning av den schweiziska francen kan ha en negativ effekt på den redovisade försäljningen...”
Läs mer på nestle.com