Ny rapport om Nestlés arbete med hållbar utveckling i samhället

Till pressreleasermar 11, 2014

Nestlés rapport  Nestlé in Society 2013 (PDF, 3Mb) om arbetet med hållbar utveckling eller Creating Shared Value, för 2013 är nu klar. Rapporten omfattar efterlevnad och hållbar utveckling för områdena vatten, nutrition och jordbruksutveckling. Dessutom innehåller rapporten 35 olika åtaganden varav tio är helt nya och sex har uppdaterats baserat på återkoppling från berörda parter under det senaste året.

Det är Nestlés bestämda uppfattning och som tydligt framgår av rapporten, att för att ett företag ska bli framgångsrika på sikt måste man samtidigt skapa värde för samhället.

Utöver hållbar utveckling och nutrition omfattar rapporten också företagets mål och åtaganden när det gäller vattenfrågor (se WATER). Vidare fokuserar rapporten på männskor och mänskliga rättigheter i verksamheten och leverantörskedjan – som exemplevis att avskaffa barnarbete och förbättra könsfördelningen. 

Hållbar utveckling

"Vi hoppas att den nya Creating Shared Value-rapporten från 2013 ska visa Nestlés strävan att kommunicera öppet i dessa frågor " säger Nestlé styrelseordförande Peter Brabeck-Letmathe och fortsätter:  "För att ett företag som vårt ska kunna växa, måste vi arbeta långsiktigt tillsammans med ett ramverk av principer och värderingar som bygger på respekt.”

Nestlés Verkställande Direktör Paul Bulcke sade att han hoppades att rapporten ska visa intressenter och aktieägare företagets ansvar och möjlighet till vägledning och återkoppling.

"Vi har här presenterat en uppsättning framåtriktade åtaganden, som omfattar alla delar av vår verksamhet, och som ger ett tydligt budskap om den strategiska riktning vi är på väg mot och de normer som vi håller oss själva ansvariga för", sade Bulcke. "Våra åtaganden är verkliga och trovärdiga, och vi kommer att göra allt i vår makt för att se till att de levereras. Men vi vet att det kommer att finnas utmaningar längs vägen, och dessa också vi kommer att dela med oss av. "

Nutrition i fokus

De åtaganden som företaget har tagit inom näringsområdet innebär ökat samarbete och partnerskap med fokus på forskning och utveckling kring kost och näring och satsar framför allt på näringsmässigt sunda produkter för barn.

Nestlés målsättning innebär att vi kommer att dra ner på salt, socker och mättade fetter. Samt att ta bort transfetter som kommer från delvis härdade oljor och i första hand prioritera produkter som konsumeras av barn och familjer som exempelvis soppor, snacks, pizzor och färdig rätter.

De nya åtagandena har lagts till rapporten efter rekommendationer och engagemang från olika intressenter, på rapporten från 2012.

Väl värt att notera

Under året har Oxfam rankat Nestlé som nummer ett i sin hållbarhetsrapport samtidigt som företaget fått en ranking som en av de tre bästa matföretagen i  Nutrition Index och tagit ledningen i sin industrigupp i  Dow Jones Sustainability Index 2013. Företaget hr också behållt sin plats i FTSE4Good index för modersmjölksersättning och uppnått maximala poäng i Climate Performance Leadership Index (CDP)

Viktiga framgångar under 2013

 • 7789 produkter har ändrats angående näringspåståenden och hälsoaspekter
 • Mer än 67 miljarder portioner av berikade produkter har tillhandahållits
 • Förpackningsmaterialet har minskat med 66.594 ton, vilket ger en besparing av CHF 158 miljoner
 • Den övergripande vattenanvändningen har reducerats med 33% per ton produkt sedan 2005
 • 300.000 bönder har utbildats genom speciella uppbyggnadsprogram
 • En absolut minskning av direkta utsläpp av 7,4% av växthusgaser har uppnåtts sedan 2005
  W.A.T.E.R åtaganden
 • Arbeta för att uppnå vatteneffektiviteten i hela vår verksamhet
 • Aarbeta för effektiv vattenpolitik och förvaltarskap
 • Behandla vattnet ansvarsfullt och effektivt
 • Engagemang med leverantörer, särskilt de inom jordbruket
 • Öka medvetenheten om tillgång till vatten och bevarande