2000 dagar utan arbetsrelaterade olyckor med sjukfranvaro

Till pressreleaserokt 3, 2017

Den 25 september uppnådde Zoégas fabrik i Helsingborg 2 000 dagar utan att ha haft några arbetsrelaterade olyckor, som har resulterat i sjukfrånvaro, också benämnt som Lost-Time-Injury eller LTI.

2000 dagar är cirka 5,5 år vilket är en mycket lång skadefri tid för en produktionsanläggning. Den skadefria tiden inkluderar alla som rört sig i lokalerna; anställda, besökare, entreprenörer, inhyrd personal med mera. Milstolpen firades på sedvanligt Zoégasvis, med kaka och det mycket gott kaffe.

Hur bär man sig åt för att göra arbetsplatser säkra?

 

- Arbetsmiljön måste vara en central del i en organisations DNA, då det inte finns några genvägar till att uppnå 2 000 skadefria dagar. Det är oerhört viktigt att vi har ett gott och nära samarbete med medarbetarna och en kontinuerlig dialog, eftersom medarbetarna oftast är medvetna om var de största riskerna förekommer. Jag som ledare måste genuint bry mig om personalen och deras välmående, för om jag verkligen gör detta så är jag helt övertygad om att vi också kan skapa en arbetsplats där skador och olyckor undviks. För mig så är det en självklarhet att man skall kunna gå hem från sitt arbete, lika hel och glad (om inte gladare), som när man kom dit. Det är ingen som säger att detta är enkelt och att det är smärtfritt att alltid sätta arbetsmiljön främst, men det är min skyldighet som ledare att skapa dessa förutsättningar och samtidigt säkerställa att de risker som finns hanteras skyndsamt, säger Johan Lantz, produktionschef på Zoégas.

 

- Personalen på Zoégas är helt fantastisk. De har under resans gång, alltid satt sin egen och andras säkerhet främst, oavsett när, var eller hur. Utan deras outtröttliga engagemang och beslutsamhet, så hade vi aldrig kommit dit där vi är idag, jag är ofantligt stolt över teamet och jag vet att de kommer fortsätta att göra underverk i framtiden. Vi är i början på något stort, säger Johan Lantz.

  

 

Kontakt

Annelie Barkelund, kommunikationschef Nestlé, 072-703 23 86, annelie.barkelund@se.nestle.com