Din karriär på Nestlé

Din karriär på Nestlé

På Nestlé vet vi att det är våra medarbetare som gör oss unika och ser till att vi är framgångsrika år efter år. Vi når våra mål tack vare att de når sina. Därför har vi skapat en högpresterande kultur som betonar mångfald, innovation och tillväxt vilket säkerställer både deras och vår utveckling.
Som anställd kommer du att ha större inflytande och handlingsfrihet. Du kommer att få möjlighet att fördjupa dina befintliga uppgifter såväl som att utvecklas vidare.

Det finns tre faktorer som formar din karriärutveckling på Nestlé:

  • Kärnfaktorer. Dessa är inte förhandlingsbara: Det är de kvaliteter du måste uppfylla om du vill anta de flesta av de jobbmöjligheter vi kan erbjuda dig. De omfattar en fortsatt bibehållen prestationsnivå, kunskaper och förmågor inom din funktion, företaget och självinsikt samt din ledarskapsförmåga och värdefulla erfarenhet.
  • Acceleratorer. Det är så vi kallar de kvaliteter som avgör hur fort du utvecklas och hur långt du kan gå. De omfattar din rörlighet och möjlighet att röra dig mellan olika funktioner och kategorier samt hur bra du är på att skapa ett nätverk och hur öppen du är för nya möjligheter.
  • Möjligheter. Detta är faktorer som är beroende av omständigheter och aktiviteter inom andra delar av företaget. Möjligheter kan komma från nya roller, nya tjänster och nya uppgifter i ett annat land.

Utvärdering av talanger och successionsplanering

Vi använder oss av successionplanering när vi planerar karriärutveckling och hittar nya chefspositioner. Vi är väldigt metodiska när vi planerar den här processen. Inget lämnas åt slumpen. Vår successionsplan omfattar alla nyckelroller inom Nestlé och inkluderar en lista på potentiella efterträdare till dessa roller. Vi vet alltid hur efterträdarna presterar och hur nära de är att vara redo för nästa steg i sin utveckling.

Vår successionplanering tas fram med hjälp av information och feedback från många olika källor. Med andra ord har vi en bred syn på utveckling. Vi tittar på de anställdas yrkeshistorik och utvärderingar inom förmågor och prestation och annan relevant information.

Visa din potential

Av erfarenhet vet vi att det är av avgörande betydelse att ta fram högkvalitativa utvecklingsplaner för att kunna applicera 70/20/10-modellen. Enligt denna har erfarenhetsbaserade aktiviteter störst betydelse för den professionella och personliga utvecklingen, relationsbaserade metoder såväl som feedback och coaching står för 20 procent och informell utbildning har minst effekt på hur väl och i vilken takt medarbetarna utvecklas. Med detta i åtanke tillämpar vi olika inlärningsmetoder för att ta fram det bästa hos dig.

Vårt mentorprogram hjälper dig att påskynda din utveckling genom relationsbaserad support, förflyttning eller erfarenhet, nyckelkunskaper och oskrivna regler såväl som att exponera dig för områden som går utanför din nuvarande position. Vårt internationella utbildningscenter i Schweiz förser dig med olika program och kurser där du kan utbyta kunskaper och idéer med kollegor från andra länder.

Det finns alltid möjlighet att fördjupa dina kunskaper och utveckla dit ledarskap genom internationell erfarenhet. Vi har över 2 000 utlandsplacerade i 96 länder. Tillsammans med andra multinationella företag har vi lanserat ett exklusivt nätverk som hjälper personer att leta efter jobb lokalt såväl som att integreras i ett nytt land.