Varifrån kommer mjölken till modersmjölkersättningarna?

Mjölken kommer från lokala producenter och i undantagsfall från andra producenter inom EU.