Kan jag spara modersmjölksersättning i en varm bil under sommaren?

Alla mjölkprodukter blir förstörda om de förvaras i värme. Följ alltid anvisningarna på förpackningen.