Kan jag frysa modersmjölkersättning?

Nej, vi rekommenderar inte att man fryser in modersmjölksersättning, som det också står på förpackningen.