Det kommer inte igennom något vatten, vad gör man åt det?

Ta bort eventuell beläggning. Använd den medföljande nålen för att ta bort eventuellt stopp i vattenhållet. Om inget av detta fungerar, vänligen kontakta konsumentkontakt.