Vatten

Monique Mims

"Små förändringar kan göra stor skillnad. Vi har infört flaskor tillverkade av 25% återvunnen plast, och genom ett samarbete med GreenOps, som har byggt återvinningsstationer i butiker som denna, uppmuntrar vi fler att återvinna. "
Monique Mims, Senior Innovations Manager, Nestlé Waters N.A., USA

"Återvinning är en av våra kärnvärderingar, som går tillbaka 30 år när Whole Foods startade. Det handlar om att bry sig om vad vi gör i våra samhällen och säger mycket om vad vi som företag gör. Vi samlar in plastflaskor från maskinerna som vår partner GreenOps tillhandahåller, som de senare återvinner."
Tony Bañuelos, Store Team Leader, Whole Foods Market, West Hollywood, LA, Kalifornien, USA

Sammanhang

Vi tror att vi under de närmsta åren står inför en allvarlig vattenkris som kommer att få allvarliga konsekvenser för livsmedelsförsörjningen. Livsmedelskedjan, från jordbruk genom tillverkning till konsumtion, bidrar väsentligt till vattenkvalitet och tillgänglighet, klimatförändring, energianvändning, biologisk mångfald och markens kvalitet, samt luftkvalitet.  

Våra mål 

Vår ambition är att producera god och näringsrik mat och dryck som också har den lägsta miljöpåverkan, så vi strävar efter att kontinuerligt förbättra vår effektivitet och miljöprestanda. Vi tillämpar en livscykelinriktad syn för att bedöma effekterna av vår egen verksamhet och kan genom att se på hela värdekedjan bidra till en bättre framtid och skapa delat värde både för Nestlé och samhället.

Våra handlingar 

Vi arbetar kontinuerligt med att identifiera och genomföra projekt för att minska vår användning av vatten, icke-förnybar energi och andra naturresurser, minska utsläppen av växthusgaser, att eliminera slöseri och att förbättra miljöprestandan på våra förpackningar.

Våra resultat

Genom minskad energiförbrukning och en övergång till förnybara energikällor fortsatte vi att göra förbättringar i vår vattenförbrukning och CO2-utsläpp. De senaste tio åren har vi reducerat vår vattenförbrukning med  32% samtidigt som vi ökat vår produktion med 73%. En fortsatt inriktning på reducerad vikt i våra förpackningar är en prioritering.

CSV-summering

  • Värde för Nestlé: Förbättrat kontinuerligt miljöarbete, produktiva fabriker, minskade risker, lägre kostnader, långsiktig tillgång på råvaror och vatten, hållbar och lönsam tillväxt.
  • Värde för samhället: Fokusering på miljöstandard, högre inkomst, bättre levnadsstandard.