Samhällen

Vi skapar livskraftiga och hållbara samhällen:

  • Främjar levnadsvillkoren i runt de samhällen där grödar som ingår i våra produkter odlas
  • Respekterar och främjar mänskliga rättigheter
  • Främjar goda anställningsvillkor och mångfald