Nutrition

Vasanthi Pathiraja
"Jag driver ett kostprogram för mödrar i den här förskolan. Genom produkter så som Nespray Everyday försöker vi fokusera på vikten av konsumenters näringsbehov. Denna produkt är berikad med vitamin A och syftar till familjer med låga inkomster. Vi strävar efter att ge dem en bättre förståelse om kost, och ta itu med en av de huvudsakliga näringsbristerna i Sri Lanka - vitamin A." Nadeesha Chandrasekera, Consumer Services Manager, NLPLC

"Jag är verkligen glad att jag hade möjlighet att delta i detta kostprogram på mitt barns förskola. Den information vi fick kring nutrition och dess inverkan på våra familjer är mycket viktig. Det är en bra sak för oss alla att Nestlé kom och genomförde detta program, och rådgav oss på hur vi kan ge hälsosam kost till våra barn. Idag var det inte bara min dotter som gick i skola utan även jag. Vasanthi Pathiraja (på bilden med sin dotter Vasitha)

Vi tror att framtiden för vårt företag ligger i att hjälpa människor till en hälsosammare diet, om problemet är brist på vitaminer och mineraler i ena änden av skalan, eller fetma i den andra. Dessa globala utmaningar påverkar våra initiativ för bättre kostlösningar för alla delar av samhället.

Våra mål

Vår strategi kring nutrition, hälsa och välbefinnande bygger på en bedömning att medvetenhet kring näringsriktig mat och strävan efter bättre hälsa och välbefinnande kommer att driva på konsumenternas val. Genom användandet av vetenskapligt baserade lösningar försöker vi förbättra livskvalitet genom mat och kost som bidrar till hälsa och välbefinnande för konsumenterna, även personer med särskilda näringsbehov och de med lägre inkomst, genom produkter med högre näringsvärde till lägre priser. Vi vill också skapa större medvetenhet, kunskap och förståelse bland konsumenterna genom tydlig, ansvarsfull kommunikation.

Våra handlingar

Vi satsar på kontinuerlig utveckling och förbättring av näringsprofilen på alla våra produkter i alla kategorier. Vi fortsätter att minska salt, socker, transfett, mättat fett och artificiella färgämnen. Vi lägger till mer näringsrika ingredienser och välgörande spårämnen, tillhandahåller lämpliga portionsvägledningar, och att göra näringsrika livsmedel av hög kvalitet tillgängliga och till låga priser för konsumenter med lägre inkomst.

CSV-summering

  • Värde för Nestlé: en djupare förståelse av näringslära och hälsofrågor samt givande samarbeten med olika intressenter, både genom vårt arbete kring innovation, varumärkeskännedom och erkännande, konsumenternas lojalitet, långsiktig ökad tillväxt, marknadsandel och lönsamhet
  • Värde för samhället: ökad tillgång till säker och hög kvalitet, ansvarsfullt producerad, näringsrik mat, ökad kunskap om hälsofrågor, bättre förståelse för hur man använder Nestlés produkter som en del av en hälsosam och njutbar kost