Nescafé Partners Blend har blivit dubbelcertifierad

Nestlé Professional – kaffelösningar för café, restaurang och storhushåll

Partners Blend

Under 2013 har Nescafé Partners Blend blivit både Fairtrade- och Ekologiskt certifierad med 100% Arabicabönor från Östafrika, Central- och Sydamerika.

Uppgraderingen av Partners Blend till Fairtrade och ekologiskt jordbruk enligt EU:s regelverk, ingår som ett led i att stödja hållbar utveckling och ge förbättrade levnadsvillkor för kaffeodlarna och ökad fokus på miljön.
Kaffebönorna till Partners Blend omfattas också av Nescafé Coffee Plan. Det innebär att kaffeodlarna får utbildning i bra odlingstekniker samtidigt som de får tillgång till sjukdomsresistenta kaffeplantor, som ger högre avkastning och kvalitet, vilket leder till högre råvarupris och möjlighet till bättre levnadsbetingelser för odlaren och dennes familj. Utbildningen omfattar också kunskap i odling enligt 4C:s (Common Code for Coffee Community) kriterier för hållbar kaffehantering.

Nescafé Coffee Plan symboliseras av logotypen ”Beyond the Cup” – värdeskapande längs hela kedjan från böna till kopp i linje med företagets CSV arbete (Creating Shared Value).