Kvinnorna saknas i ledande ställningar inom kaffeodlingarna

 
För att stärka kaffets framtid behöver vi engagera fler kvinnor i ledande ställningar inom kaffeodlingarna öka antalet unga som idag är underrepresenterade. 50 procent av alla som arbetar med kaffe i världen är kvinnor, men mindre än fem procent har ledande befattningar. Traditionellt har kaffeodlingarna drivits av män. Av historiska och kulturella skäl får kvinnor inte tillgång till utbildningsmöjligheter i samma utsträckning som män. Zoégas har därför som mål att minst 30 procent av de kaffebönder som utbildas i våra egna projekt ska vara kvinnor. Alla behövs för att säkra kaffets framtid.

Kvinnor tenderar i större utsträckning än sina manliga kollegor att investera sina inkomster mer långsiktigt och ansvarsfullt. Kvinnornas inkomster återinvesteras i exempelvis jordbruket och odlingen, sina arbetare, sin familj eller någon sidoverksamhet för att stärka hushållets inkomst. Insatser som möjliggör fortsatt odling och säkrare försörjning. De arbetar dessutom ofta kooperativt vilket visat sig vara ett vinnande koncept för en hållbar kaffeodling.

Kvinnorna i Zoégas projekt erbjuds, tillsammans med männen, gratis utbildning i bland annat kaffeproduktion, ledarskap inom kaffeodling, kaffecertifiering, förtroendebyggande och självutveckling.