Fallstudier

Bosawas nationalpark i Nicaragua
KAFFEPLANTAGE: Bosawas nationalpark i Nicaragua

För att skapa värde för våra aktieägare och vårt företag, måste vi skapa värde för människorna i de länder där vi är verksamma. Detta inkluderar de odlare som förser oss, de anställda som arbetar för oss, våra konsumenter och de samhällen där vi arbetar.

Följande berättelser och fallstudier av Nestlés arbete ger en uppfattning om hur begreppet delat värde ser ut i praktiken.