Nestlé i samhället

Förbättra livskvaliteten och bidra till en hälsosammare framtidVarje dag påverkar vi flera miljarder människor, från odlare av våra ingredienser, till människorna som konsumerar våra produkter till samhällena där vi lever och i den miljö som vi alla är beroende av.

Syfte och värderingar

Där vi gör skillnad


Vårt fokus är stadigt förankrat i vårt syfte. Individer och familjer, våra åtaganden och planeten som helhet är alla sammanlänkade. Våra ansträgningar inom varje område stöds av våra 36 offentliga åtaganden. Dessa åtaganden kommer i sin tur möjliggöra för oss att uppnå våra tre ambitioner till 2030, som ligger i linje med tidsplanen för de globala hållbarhetsmålen.

Så här arbetar vi


Guidade av våra värderingar som är grundade i respekt arbetar vi tillsammans med våra samarbetspartners för att skapa ett gemensamt värde - vi bidrar till samhället samtidigt som vi säkerställer långsiktig framgång för vår verksamhet. Vi kallar detta att skapa ett gemensamt värde, och vi förankrar detta i allt vi gör. 

 

 

Läsa om Nestlés affärsprinciper här.