NESPRESSO

Nestlé NESPRESSO

Ordet "espresso" kommer från italienskans "esprimere, som betyder "att uttrycka". Detta syftar på den process genom vilken hett vatten under hårt tryck tvingas genom malet kaffe.

Det exklusiva systemet med unika kaffekapslar tillsammans med innovativ maskinteknologi gör att NESPRESSO kan fånga hela karaktären hos en kaffeböna och framställa en äkta, högklassig espresso varje gång.

Genom att använda de naturliga sinnena syn, lukt, smak och känsel kan du njuta av en rik och intensiv sinnesupplevelse och upptäcka NESPRESSO-kaffe, med kropp och själ.

Besök oss på nespresso.se