Tillbaka till alla historier
READING TIME: 3 MINUTE(S)
Melodramatiska, sentimentala och högst oväsentliga: Även om världen älskar en bra såpopera är det sällan programmen får särskilt högt anseende.

Såpor underhåller och undervisar byarna

Trots detta kan såpor ta åt sig äran för att påskynda betydelsefulla förändringar när det gäller samhällsattityder – när det gäller allt från ökad acceptans för sådant som rasblandade äktenskap till större medvetenhet i frågor som våld i nära relationer. Såpor underhåller, men de undervisar också.

Och det är just därför som byar över hela Västeuropa just nu har förklarat krig mot en ödesdiger spannmålssjukdom med hjälp av en enda lastbil, en videoprojektor och en liten, vit duk.

Dödliga gifter

Fienden i kriget är mykotoxiner – mögelgifter som bildas av en svamp och som är väldigt svåra att avlägsna när de väl har tagit sig in i näringskedjan. Intag av mat som har drabbats av mykotoxiner kan leda till hälsoproblem och ibland till och med döden.

Därför är det inte så konstigt att de skördar som drabbas blir värdelösa.

År 2002 tvingades Nestlé avvisa runt hälften av allt lokalodlat spannmål i Ghana och Nigeria som lämnades in till företagets fabriker, eftersom det innehöll höga halter av mykotoxin.

Därefter fick företaget importera spannmål för att kompensera för bortfallet. Det innebar att priserna steg och att de lokalsamhällen där skördarna avvisats drabbades av betydande ekonomiska förluster.

Många bönder som odlade majs av låg kvalitet drevs ut från marknaden. Och om de blev tvungna att äta sin egen skörd löpte de stor risk att drabbas av dålig hälsa.

Sprida budskapet

Problemet handlade först och främst om bristande förståelse för hur man minimerar effekten av mykotoxiner. Därför var den självklara lösningen någon form av informationskampanj.

 

Om man kunde odla majs av högre kvalitet skulle också intäkterna växa

Tillsammans med samarbetsparter på myndigheter i Ghana och Nigeria och med International Institute of Tropical Agriculture drog Nestlé igång Grains Quality Improvement Project för att hjälpa bönderna att utveckla sina odlingsmetoder. Projektet hade som målsättning att höja kvaliteten på och säkerheten hos de spannmål som producerades. Bönderna uppmuntrades att gå kurser.

All information fanns tillgänglig, lärarna var duktiga, men det var för få bönder som kunde övertalas att komma dit och delta.

Därför började lärarna besöka bönderna på fälten och ta med dem till välskötta gårdar som producerade goda skördar och majs av hög kvalitet. Sedan visade de dem förstörda skördar. Kontrasten hjälpte dem att lyfta fram fördelarna med riktiga jordbruksmetoder.

Se och lära

Behovet av ökad medvetenhet om problemet kvarstod dock och man behövde hitta ett sätt att utbilda alla i samhället. Det var då såpoperan kom in i bilden.

På kvällarna kördes en mobil bio till varje by för att visa ett drama som förstärkte budskapet som bönderna fått under dagen.

I såpoperan berättades historien om två familjer och rollerna spelades av lokala skådespelare. I den första familjen vägrar bonden att lyssna på de goda råden från hans fru. Skörden blir förstörd och familjen insjuknar.


Idag avvisas bara 2 % av allt spannmål

I den andra familjen går bonden en kurs och lyssnar på sin frus goda råd. Familjen får en hälsosam skörd av hög kvalitet som kan säljas på marknaden.

Programmet betonade vikten av att lyssna på sin hustru och hjälpte även hela samhället att förstå vad som behöver göras för att förbättra skörden.

Åtta år efter att utbildningsprogrammet lanserades är resultaten imponerande. Andelen spannmål som avvisas vid fabriksgrinden har störtdykt från 50 % till bara 2 %.

Det betyder bättre inkomster för bönderna, minskade hälsorisker för dem och deras familjer och en tillförlitlig och hållbar tillgång till lokalt producerat spannmål för fabrikerna.

Ett nytt samarbete

Projektet har blivit en så stor framgång att Nestlé nu har presenterat ett nytt samarbete med United States Agency for International Development (USAID) och ACDI/VOCA som en del i Feed the Future-projektet, som har till syfte att sprida bättre jordbruksmetoder i Ghana.

Med hjälp av samriskprojektet ska ännu fler bönder få hjälp att odla spannmål av högre kvalitet genom att ta del av de senaste rönen och teknikerna när det gäller skötsel av fälten, skörd och lagring. Även här kan det spannmål av hög kvalitet som blir resultatet säljas till företag som Nestlé och förse bönderna själva med säker mat.

Ökad kompetens

Omkring 50 000 bönder i Ghana och deras familjer har redan fått lära sig mer om farorna med mykotoxiner och hur de kan undvika dem.

Samata Alidu från byn Gushie i norra Ghana säger att utbildningen har haft enorm betydelse. ”Nu kan jag betala barnens skolavgifter och få råd att sy upp skoluniformer till dem. Och jag tjänar till och med lite extra.”

Hon har fördubblat sin majsproduktion och minimerat svinnet. ”Effekten på vårt samhälle har varit enormt”, säger hon. Och såpoperan fortsätter sin resa på landsbygden.

Den lilla vita duk som sätts upp i by efter by, kväll efter kväll, både underhåller och undervisar och hjälper människorna i samhällena att värna om sin hälsa och sitt levebröd.