2000 dagar utan arbetsrelaterade olyckor med sjukfrånvaro