Om Nestlé

Världsledande inom näring, hälsa och välmående

Nestlé är…

...ett världsledande företag inom näring, hälsa och välmående. Vårt mål "Good Food, Good Life" (God mat, Gott liv) är att förse konsumenter med det godaste, mest näringsrika valet i ett brett utbud av mat och dryck för alla tillfällen, från morgon till kväll.

Delat värde

CSR som vi kallar CSV (Creating Shared Value) - delat värde längs hela värdekedjan – är sättet vi driver vårt företag på. För att skapa långsiktigt värde för våra aktieägare måste vi också skapa värde för samhället.

Innovation för framtiden

Forskning och utveckling är en viktig konkurrensfördel för Nestlé. Med 29 forsknings-, utvecklings-och teknikcentrum över hela världen, har Nestlé ett större forsknings- och  utvecklingsnätverk än något annat matvaruföretag.