World-wide Nestlé Healthy Kids Program

Nestlé Healthy Kids ProgramNestlé Healthy Kids Program är ett världsomfattande program som finns i mer än 64 länder. Nestlés ambition är att medverka till en ökning av fysisk aktivitet hos skolbarn, samt att ge barn i världen bättre kunskap om en aktiv livsstil och hälsosamma matvanor.

Healthy Kids program är baserat på samarbeten med myndigheter, vetenskapliga institutioner, frivilliga organisationer och idrottsförbund. Nestlé samarbetar med mer än 260 partners för att främja en ökad förståelse för en hälsosam livsstil.

Alla program följer de nationella kostrekommendationer i respektive land, utan reklam för varken produkter eller märken. Minst 10% av fonderna till programmen används till monitorering och evaluering.

Enbart under 2012 nådde programmet ut till mer än 5,4 miljoner barn i skolåldern.

Läs mer här.