Nestlé Research Center utvecklar en ny metod som möjliggör snabbare svar för risken att utveckla livsstilsrelaterade sjukdomar

NRC visceral obesityNu blir det enklare att få svar på hur stor risk man har för att utveckla livsstilsrelaterade sjukdomar.

Forskare från Nestlé Research Center har forskat i en enkel metod till att klargöra en persons riskprofil för fetma- och livsstilsrelaterade sjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes.

Det har länge varit känt att både kroppsbyggning och hur fettdepoterna är fördelat på kroppen har stor betydelse för risken att utveckla hjärt-och kärlsjukdomar och diabetes.

En ny studie tyder på att de personer som primärt har fettdepoter fördelat omkring de inre organen, har en unik uppsättning av biomarkörer som kan bestämmas från ett enkelt blodprov. 

Studiet tyder därför på att man med ett blodprov kan avgöra om du har särskild stor risk för fetmarelaterade sjukdomar. Detta är därför en snabb metod för att både fastställa riskprofiler och minska kostnader.

Läs mer på Nestlé Research Center