Nestlé stödjer förebyggande insatser och behandling av diabetes

Nestlé förebyggande diabetesNestlé samarbetar med International Diabetes Federation (IDF) som ett led i vårt arbete innanför förebyggandet av livsstilsrelaterade sjukdomar.

Syftet med samarbetet är att skapa uppmärksamhet omkring den eskalerande förekomsten av diabetes.

WHO uppskattar att mer än 346 miljoner människor har diabetes på världensplan. Nästan 80% av alla diabetesrelaterade dödsfall är bland länder med låg inkomst nivå. Denna siffra kommer sannolikt att fördubblas fram till 2030 om inte förebyggande insatser intensiveras.

Med utgångspunkt i samarbetet mellan Nestlé och IDF kommer det bli arrangerat ett flertal av gemensamma initiativ, häribland insatser i förbindelse med World Diabetes Day varje år den 14 november.

Läs mer om samarbetet mellan Nestlé och IDF, klicka här.