Nestlé’s anställda har blivit 175 år yngre och 163 kg lättare

Säljkonsulenter har ofta en sämre hälsa och är i sämre fysisk form än många andra yrkesgrupper. Det beror bl.a. på att de spenderar många timmar bakom ratten vilket kan resultera i mycket snabbmat, godis och för lite motion. Allt detta bidrar till en ökad risk för blodproppar och hjärt- och kärlsjukdomar.

Det vill Nestlé Danmark förändra. Därför har företaget i två omgångar lanserat ett utmanande, frivilligt projekt med fokus på mer motion och sömn samt hälsosammare kost för sin säljstyrka på 49 anställda. 

Det åtta veckors långa projekt är nu avslutat och resultatet är spektakulärt:

Tillsammans har deltagarna blivit 175 år yngre (mätt med body age), 163 kg lättare och 354 cm mindre i midjan. Dessutom har 83 % ökat sin träningsinsats, 88 % har ätit hälsosammare och 44 % har reducerat sitt intag av alkohol.

”Projektet är helt i linje med Nestlés globala vision där hälsa har hög prioritet för våra produkter men också för våra anställda. Vi arbetar hela tiden med att reducera fett, salt och socker i alla våra produkter t.ex. i frukostprodukterna som Fitness och Havre Cheerios. Som en naturlig del av detta har Nestlé även fokus på medarbetarnas hälsa” säger Susanne Wolff, Sundhetschef i Nestlé Norden.

Projektet inleddes med att mäta de anställdas BMI, midjemått och body age som ger ett tal på kroppens hälsomässiga ålder i relation till den biologiska åldern. Dessutom beräknades deltagarnas kondition med en Cooper-test som går ut på att springa så långt man kan på 12 minuter.
Deltagarna blev även indelade i lag och tävlade mot varandra under projektets åtta veckor.

”Det var viktigt för oss att alla kunde delta under samma förutsättningar oavsett om man var maratonlöpare eller aldrig tidigare hade motionerat. Syftet var att förbättra sina individuella hälsoparametrar bäst möjligt. Tävlingselementet var ett drivande och inspirerande element för många av medarbetarna som även har tyckt att projektet har varit roligt och lärorikt” säger Susanne Wolff.

Via en webbportal som är utvecklad av Nyholm.dk har medarbetarna kunnat följa med i både deras eget- och de andras lags prestationer. Ett speciellt poängsystem blev utvecklat till detta föremål.

”Det är särskilt imponerande att se hur många av deltagarna som minskade sitt midjemått på relativt kort tid. Midjemått är en viktig riskfaktor för utveckling av hjärt-och kärlsjukdomar. Midjemått är tillsammans med fysisk inaktivitet, rökning och otillräcklig sömn de riskfaktorer som är viktigast i förbindelse med förebyggning av livsstilssjukdomar” fastslår Susanne Wolff.

Nestlé Danmarks positiva erfarenheter med projektet betyder att det kommer upprepas:

”Både företaget och våra anställda har lärt mycket av projektet. 81 % av deltagarna har i evalueringen sagt att projektet har haft betydelse för deras framtida nya livsstil. Vi önskar därför som företag att hjälpa med att skapa de bästa förutsättningar för att bygga vidare på denna positiva utveckling” säger Susanne Wolff.

En av dem som har uppnått störst positiv förändring i projektet är Martin Ravn som är Category Channel and Sales Development Manager i Nestlé Danmark. Hans berättar om sin upplevelse: 

”Jag var lite skeptisk i början för att jag motionerade redan i moderat omfattning innan projektet och jag kände väl att jag åt rätt förnuftigt. Men då vi kom igång med projektet var det riktigt kul att dagligen sparra och tävla med mina kollegor omkring projektet. Alla följde med i varandras resultat och man valde inte för mycket ”fel” mat eller snacks, då fick man se pekfingret från kollegerna. Projektet gav en riktigt bra förståelse för vad kost och sömn betyder för ens dagliga prestationsförmåga” säger Martin Ravn.

Nestlé Danmarks landchef Søren Rye som själv deltog under samma villkor som sina kollegor, utnämner två grunder till att Nestlé Danmark valde att investera i projektet:

”För det första är vi övertygade om att hälsosamma medarbetare är effektiva medarbetare. Från ett företagsperspektiv är det meningsfullt att investera i de anställdas hälsa. Men utöver det anser vi också att hälsosamma människor är lyckligare och har mer energi. Det är inte bara betydelsefullt för företaget men också för dem själva som människor och dem de umgås med utanför jobbet” säger Søren Rye.

Nestlé är världens största producent av livsmedel och omsätter globalt ca 550 milliarder kronor årligt. Företaget har 340.000 anställda. Nestlé har sitt nordiska huvudkontor i Danmark med 250 anställda.