Kan intelligent motion göra oss mer hälsosamma och effektiva?

Intelligent Exercise NestléFör två år sedan ingick Nestlé Danmark i ett PhD studie av Just Justesen från Syddansk Universitet.
I början av 2014 får Nestlé de slutliga resultaten och får därmed veta om allt det hårda arbetet har lönat sig.

Projektet går under namnet ”Intelligent Exercise”. Målet med studien är att undersöka om daglig, skräddarsydd motion kan påverka vår produktivitet och välmående i en positiv riktning.

Studiet sträcker sig över en tvåårsperiod och avslutas den kommande våren med de slutliga hälso-kontrollerna i Mars 2014. ”Jag ser fram emot att se om allt det hårda arbetet i gymmet och de dagliga aktiviteterna har visat sig lönsamt för deltagarnas hälsa och kroppssammansättning” säger Susanne Wolff, Nordic Health and Wellness Manager.

Ambassadörer för hälsa
Som en del av projektet har tre anställda på Amerikakaj blivit utbildade till hälsoambassadörer. Hanne Simonsen, Regulatory Affairs, Charlotte Uhrback, Senior Brand Manager, Infant Nutrition och Charlotte Bech, Nordic Supply Chain Controller. Deras roll som hälsoambassadörer har varit att främja projektet genom att inspirera och engagera deltagarna i projektet.

Deras erfarenheter med projektet har både varit positivt på ett personligt plan, men de har även upplevt en positiv sammanhållning som har uppstått mellan de anställda på de många olika avdelningarna på Köpenhamns-kontoret. 

"Jag anmälde mig som hälsoambassadör för att jag önskade att både göra något bra för mig själv och att motivera andra. Att delta i projektet innebar inte bara en förpliktelse för mig själv, men även för mina kollegor. Detta gjorde så att jag inte bara kunde backa ur" säger Hanne. 

Charlotte Uhrback tillägger: "Det bästa med projektet är faktisk alle de nya personliga kontakter jag har fått på olika avdelningar. Det blir ofta att man håller ihop med de kollegor man har på sin egen avdelning. Det innebär att man sällan engagerar sig i samtal med anställda på andra avdelningar, vilket är synd. Jag tycker därför att en stor fördel med projektet har varit det nya samarbetet med andra avdelningar" Även Charlotte Bech instämmer med detta. Projektet har fått Charlotte till att sluta röka, bli mer fysisk aktiv och hon har även anmält sig till ett halvmaraton nästa år.