EU-plattform för kost, fysisk aktivitet och hälsa

Via EU-plattformen för kost, fysisk aktivitet och hälsa stödjer Nestlé tillsammans med ett flertal livsmedelsproducenter, organisationer, myndigheter och nutritionsexperter arbetet med en gemensam plattform. 

Syftet med plattformen är bland annat att säkra ansvarsfull marknadsföring till barn och att främja produktutvecklingen av hälsosammare produkter, samt att främja en sund livsstil. Nestlé har varit aktivt involverade i detta arbete sedan 2005 genom vårt medlemskap av organisationen FoodDrinkEurope och Världens förbund av annonsörer (WFA).

Läs mer om EU-plattformen för kost, fysisk aktivitet och hälsa.