Ansvarsfull marknadsföring till Barn (The EU Pledge)

Nestlé är en del av EU Pledge som är ett frivilligt initiativ som leds av flera ledande livsmedelsföretag. Syftet med EU Pledge är att säkra ansvarsfull marknadsföring till barn under 12 år i EU. EU Pledge, ansvarsfull marknadsföring

Efter inrättandet av EU Pledge 2008 har medlemsföretagen förpliktigat sig att inte reklamera för hälsosamma livsmedel och drycker till barn under 12 år.

Endast produkter som uppfyller specifika näringsmässiga kriterier får reklameras. EU Pledge inkluderar både reklam på TV, digitala och tryckta medier och marknadsföring i skolorna.

Läs mer om Nestlés deltagelse i EU Pledge här.