Nestlé är en global ledare i nutrition- och livsmedelsforskning

En global ledare Nestlé har under mer än ett århundrade varit engagerad i näringslära och livsmedelsforskning.
Genom att använda den nyaste teknologi och vetenskap till att utveckla säkra, hälsosamma och välsmakande produkter hjälper Nestlé dagliga konsumenter över hela världen. Nestlé investerar varje år över 1.15 miljarder pund i forskning och utveckling vilket är mer än vad något annat livsmedelsföretag gör.

Med tankesättet att dagens vetenskap är grunden för morgondagens innovationer, investerar Nestlé kontinuerligt i initiativ som utökar förståelsen av de hälsoeffekter som mat och dryck kan ha.

Nestlé Research Center

Nestlé Research Center i Schweiz är en av världens förande forskningsinstitutioner inom livsmedel, nutrition och biovetenskap.

Nestlé Nutrition Institute

Nestlé Nutrition Institute är en non-profit organisation med många års expertis i näringslära.

Nestlés hälsoprogram för anställda

Nestlé medarbejder sundhedsprogramSom ett led i Nestlés globala strategi om att vara förande innanför nutrition, hälsa och välbefinnande är det också viktigt för oss att våra anställda har fokus på hälsosam kost och motion. Vi tror att en balanserad kost och motion påverkar våra medarbetares liv och arbetsinsats i en positiv riktning.

Vi har under de senaste åren infört ett antal initiativ för att främja hälsan hos våra medarbetare. Bland annat får alla anställda hos Nestlé undervisning i näringslära. Syftet är att säkra att alla anställda har en god och grundläggande kunskap för nutrition, så att de kan använda denna kunskap i sitt professionella arbete och i deras dagliga liv. Vi har även en hälsovecka i hela den nordiska organisationen där vi varje år har fokus på nya hälsoteman och tilltag.