Nutrition, Hälsa och Välbefinnande

Good Food, Good LifeSom världens största livsmedelsföretag arbetar vi målmedvetet med at främja Nutrition, Hälsa och Välbefinnande. Vi vill ge våra konsumenter förståelig och lättanvänd information om nutrition och en hälsosam livsstil. I Nestlé använder vi fyra enkla ord som är basen för vår produktutveckling och konsument kommunikation: ”Good Food, Good Life”.

Det handlar om att uppnå en hälsosam balans i vad du äter och dricker i förhållande till hur mycket du rör dig, så det finns utrymme till att njuta av livet.